FREE ENERGY

We discover new ways of - free - energy:
Release 11/11/'11 - VISIT THE WEBSITE and watch the video online.
Nikola Tesla The Secret Movie (Free Energy) 

Encyclopedia Britannica lists Nikola Tesla as one of the top ten most fascinating people in history. Nikola Tesla was an electrical engineer who changed the world with the invention of the AC (alternating current) induction motor, making the universal transmission and distribution of electricity possible. So why is he virtually unknown to the general public? This rare film stars Orson Welles and features a dramatic recreation of a meeting between Nikola Tesla, Industrialist J.P. Morgan and Thomas Edison, that would decide the fate and future of today’s Electric Power Industry in America and the world. But what happened to Tesla? First some quick research about him.


ECAT:

In de E-Cat (Energy Catalyzer) vindt er z.g. koude kernfusie plaats met als ‘brandstof’ kleine hoeveelheden nikkelpoeder en waterstof met een nog geheime* katalysatorstof om een veilige en schone vorm van warmte-energie te produceren. Deze vorm van nucleaire fusie heeft dus geen radioactieve materialen nodig, produceert geen radioactief afval en stoot geen vervuilende stoffen in het milieu uit. De lage prijs en diverse andere voordelen kunnen ervoor zorgen dat dit de zo gewenste oplossing voor de energiecrisis is en wellicht ook voor de huidige economische crisis.

*) Vanwege patentaanvraag van de uitvinder--

http://e-cat.co.nl/

http://ecat.com/ecat-technology


Bovendien: behoud van welvaart is mogelijk zonder economische groei.

A conference about the possibilities of Free Energy:


Another example:


More examples? Check it out.

Je tijd is beperkt, verspil die dus niet met het leven van een ander te leven. Laat je niet gevangen houden door dogma – waar je leeft met het resultaat van andere mensen hun denken. Laat het lawaai van andere hun mening jouw eigen innerlijke stem niet verdrinken. En, het meest belangrijke, heb de moed om jouw hart en intuïtie te volgen. Die weten op een of andere manier al wat je wilt worden. Al de rest is bijkomstig.” - Steve Jobs

EEN ANDER VOORBEELD VAN WAT NU MOGELIJK IS:

Superbrandstof 0.25 euro per liter

Sinds 2007 onderzoekt de Engelse firma Cella Energy een soort superbrandstof die weinig tot geen koolwaterstoffen uitstoot, milieuvriendelijk kan geproduceerd worden en kan getankt worden in conventionele verbrandingsmotoren zonder veel aanpassingen. Na drie jaar onderzoek is de firma klaar met de brandstof. Het is waterstof maar in een andere vorm. Zoals u wellicht weet is waterstof alleen op te slaan en te tanken onder hoge druk en onder extreme koeling. Cella Energy heeft dat probleem opgelost, het kan nu gewoon gelijk benzine getankt en opgeslagen worden. En nu komt het: De kostprijs aan de pomp zou tussen 0.25 en 0.30 euro per liter bedragen. Dat samen met de te verwaarlozen uitstoot is te mooi om waar te zijn maar toch is het reeds bevestigd met een patentname door Cella. Wat is nu het probleem: de grote oliemaatschappijen voelen de bui hangen en werken Cella tegen om de brandstof via hun netwerken aan te bieden aan klanten zoals u en ik.

Ik vind het de moeite om hier ruchtbaarheid rond te maken en zodoende de wereld te laten weten dat deze brandstof bestaat. Een beetje druk op alle grote oliemaatschappijen kan geen kwaad. Daarom vraag ik je om deze mail door te sturen naar al je contactpersonen. Misschien helpt het wel.

Meer info over deze brandstof vind je op www.cellaenergy.com

p.s. Het spreekt vanzelf dat deze vinding meteen alle problemen met komende waterstofauto's oplost want uiteindelijk is dat de definitieve oplossing. Hybrides en oplaadbare elektrische wagens zijn OK maar wel een tussenoplossing.