INNER SPACE

De ware ontdekkingsreis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen,
maar het waarnemen met nieuwe ogen. - Marcel Proust, Franse schrijver (1871-1922)

Dus ontdek wat het leven werkelijk is...

CONSCIOUS TV and Non Duality

The seeker can come to an end

A balloon, filled with air, floats in an infinite sea of air. The balloon says to itself, "I'm an individual. I live in a world full of individuals, a world of me and mine: my thoughts, my memories, my beliefs, my achievements, my successes, my failures, my past, my future, my relationships, my material weath, my spiritual seeking. I 'own' a little piece of the whole, a little part of everything, and I call it 'my life'."

Having identified as a separate 'me', what the balloon fears most is its own popping - in other words, death - because it sees this as the ultimate loss of 'me and mine'. In other words, death is the loss of 'my little part of everything', the end of 'my life'. Death appears to be the end of 'me and my life story' - which is all the balloon has ever known and experienced.

What the balloon cannot see is that popping is freedom. When the balloon pops, 'my little part of everything' simply dissolves back into everything. 'My life' dissolves back into life itself. In reality, 'my life' was always an illusion, because there was never anyone there separate from life. 'My air' was never really separate from 'air' - inside and outside are one. There is only ever everything, and you cannot 'own' or 'lose' a part of everything.

In other words, there is no 'individual' separate from life itself - there only appears to be. 'My life' is simply an appearance within life - air within air. Consciousness is all. You are life itself. 
- Jeff Foster (website)
"Is it possible to hear criticism, even insult, and find deep acceptance in any response that emerges in the moment - grounded in the unshakeable knowing that what you really are doesn't need defending? And then, being radically open, is it possible to find a nugget of truth in what they are saying, even if it results in momentary humiliation, and destruction of the image of the one you thought youwere? This doesn't mean you become passive and weak. Quite the opposite. You stop identifying as 'victim' or 'hurt one', and stop seeing the other as 'enemy', and you remain open and vast, the infinite capacity for all life, for all thought and sensation and feeling. And here, in the midst of conflict, you discover the place where conflict ceases to be conflict at all - and wake up to a love beyond reason. Yes, every human relationship is a constant invitation to let go. Your mother, your father, your friends, your lovers, your co-workers, everyone you meet - here are your final gurus, your ultimate teachers. Listen to them." - Jeff FosterAfter this introduction in Dutch, Jeff Foster dives deeper into the subject.about forgiving from a different perspective


"Alle ellende op deze planeet is het gevolg van het gepersonifieerde gevoel een afzonderlijk 'ik' of 'wij' te zijn. Dat verhult de essentie van wie je bent. Als je je niet bewust bent van die innerlijke essentie, schep je uiteindelijk altijd ellende. Zo simpel is het.

Als je niet weet wie je bent, schep je een door het verstand vervaardigd ik als surrogaat voor je schitterende goddelijke wezen en klamp je je vast aan dat angstige en hulpbehoevende ik. Het beschermen en versterken van dat onechte gevoel iemand te zijn wordt dan je belangrijkste drijfveer.

***

Wanneer je vanuit het ego leeft, maak je voortdurend het huidige moment tot niet meer dan een middel om een doel te bereiken. Je leeft voor de toekomst, en wanneer je je doelen bereikt, bevredigen ze je niet, in elk geval niet lang. 

Als je meer aandacht schenkt aan het doen in plaats van aan het toekomstige resultaat dat je ermee wilt bereiken, doorbreek je de oude ik-zuchtige conditionering. Wat je doet wordt dan niet alleen veel effectiever maar ook oneindig veel bevredigender en vreugdevoller. 

*** 

Wanneer elke gedachte je aandacht helemaal opeist, betekent dat dat je je identificeert met de stem in je hoofd. Je gedachten worden dan bekleed met een gevoel iemand te zijn. Dat is het ego, een door het verstand vervaardigd ‘ik’. Dat mentaal gevormde zelf voelt zich onvolledig en onzeker. Daarom zijn bang-zijn en dingen nodig hebben de overheersende emoties en drijvende krachten ervan. 

Als je inziet dat er een stem in je hoofd zit die zich voor jou uitgeeft en nooit ophoudt met praten, dan ontwaak je uit je onbewuste identificatie met de stroom van gedachten. Als je die stem opmerkt, besef je dat jij niet die stem bent – de denker – maar dat je degene bent die zich van die stem bewust is. Jezelf kennen als het bewustzijn achter de stem is vrijheid. 

*** 

Het ik-zuchtige zelf is altijd naar iets op zoek. Het zoekt naar meer van dit of dat om aan zichzelf toe te voegen, om zich vollediger te kunnen voelen. Dat verklaart de dwangmatige preoccupatie van het ego met de toekomst. 

Telkens als je je ervan bewust wordt dat je ‘leeft voor het volgende moment’, ben je al uit dat ik-zuchtige patroon van je verstand gestapt en tegelijk ontstaat de mogelijkheid om ervoor te kiezen je volledige aandacht aan dit moment te schenken. 

Wanneer je je volledige aandacht aan dit moment schenkt, doet een veel grotere intelligentie dan het ik-zuchtige verstand haar intrede in je leven. 

uit: Eckhart Tolle – De stilte spreekt (pag. 33-35)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten