NEW INSIGHTS

We komen tot nieuwe inzichten:

"The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift." ~ Albert Einstein

So let's honor the sacred gift again and show the rational mind its place as faithful servant.


'We mogen gaan omdenken en vooral de paperclip allerlei vormen en gedaanten laten aannemen. Mijn favoriete woord van Einstein: Imagination. Dat behoren we te omhelzen als een belangrijke waarde in de Nieuwe Tijd. Denken in mogelijkheden. Vetgedrukt en onderstreept. En dan... gewoon gaan uitvinden/doen.' - Y.G.
 
"School"

I can see you in the morning when you go to school
Don't forget your books, you know you've got to learn the golden rule,
Teacher tells you stop your play and get on with your work
And be like Johnnie - too-good, well don't you know he never shirks
- he's coming along!

After School is over you're playing in the park
Don't be out too late, don't let it get too dark
They tell you not to hang around and learn what life's about
And grow up just like them - won't you let it work it out
- and you're full of doubt

Don't do this and don't do that
What are they trying to do?- Make a good boy of you
Do they know where it's at?
Don't criticize, they're old and wise
Do as they tell you to
Don't want the devil to
Come out and put your eyes

Maybe I'm mistaken expecting you to fight
Or maybe I'm just crazy, I don't know wrong from right
But while I am still living, I've just got this to say
It's always up to you if you want to be that
want to see that
want to see that way
- you're coming along!'We moeten weg van het denken in termen van consensus. Niet streven naar allemaal hetzelfde denken, maar een denkdiscipline en praktijk ontwikkelen waarmee we vanuit verschillende perspectieven toch eensgezind handelen. Het gaat in organisaties om gecoördineerd handelen en niet dat we allemaal hetzelfde denken. Kern is niet wat er tussen de oren van mensen zit: “de handen moeten dezelfde kant op”. In het handelen ontstaat verbinding. Een katholiek, protestant en islamiet worden het nooit eens over het ‘hiernamaals’, maar dat hoeft ook niet als je een brug bouwt. We moeten weer leren bruggen te bouwen in plaats van almaar denkbeelden uitwisselen.

De essentie is dus dat [Kgotla] een dialoog organiseert dat gericht is op handelen. Als we een wereld kennen met vele waarheden en we accepteren het feit dat je met communicatie mensen verstoord in hun proces van betekeniscreatie, dan is er geen andere weg dan die van de dialoog. De dialoog dient gericht te zijn op handelen en is daardoor in tijd beperkt. Dit vergt ook het hanteren van macht om beslissingen te kunnen nemen. De beslissing is dan geen ‘waarheid’ maar een Tijdelijke Werkbare Overeenstemming (TWO) die handelen en dus leren mogelijk maakt. Is het dialoogproces respectvol en zorgvuldig dan is er geen enkel argument om niet loyaal te zijn aan de uitvoering. Blijkt in het handelen de TWO toch niet adequaat, dan kan er geleerd worden.

Bedenk dat de bureaucratie leren uitsluit omdat de ‘denkers’ mislukkingen toeschrijven aan het gebrek aan commitment van de de ‘doeners’ en de ‘doeners’ het half lukken toeschrijven aan zichzelf en het falen aan het slechte idee van de ‘denkers’.

We moeten niet meer vertrouwen op een leider die modellen biedt van de werkelijkheid (zijn waarheid) maar die modellen biedt om om te gaan met de werkelijkheid. Cruciaal is dat een leider mensen doet beseffen dat het miskennen van onderlinge afhankelijkheid en verbinding de doodsteek is voor elke organisatievorm.

Paradox is dat leiderschap erg nodig is maar het oude leiderschap volstrekt ineffectief wordt als je de harten en de creativeit van de mensen wilt mobiliseren. Als ‘meer van hetzelfde’ niet werkt, dan... moeten we iets anders proberen.' – André Wierdsma

There is just so much more possible if we just open our hearts and minds...

Ok, one more RSA - with Dan Pink.